Ravnotežje je sposobnost, pri kateri gre za hitro oblikovanje kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa v raznotežnem položaju. Ravnotežje velja za človekovo sposobnost, da ohrani stabilen položaj kljub sili gravitacije in drugim motečim dejavnikom. Je motorična sposobnost, za katero lahko rečemo, da je izredno občutljiva in sestavljena kot proces. Tu veliko vlogo pri ravnotežju igrajo stabilazatorji, ki so velikokrat zapostavljeni, še posebej pri vajah na tranažerjih.

Vaje za ravnotežje:
•       Stanje na ravnotežni žogi
•       Hoja po gredi
•       Počepi na eni nogi