Gibljivost je sposobnost, pri kateri se izvajajo gibi z veliko amplitudo oz. velikim razponom. Za gibljivost izvajamo raztezne gimnastične vaje. Na gibljivost vplivajo sklepi ter mišice in kite, ki jih obdajajo. Ko se gibamo v sklepu pod večjim kotom oz. z večjo amplitudo, to pomeni večjo gibljivost.
Danes za treniranje gibljivosti največ uporabljamo vaje tipa “stretching”. To so vaje, pri katerih sklepe popolnoma iztegnemo ali popolnoma skrčimo in jih zadržimo v tem položaju od 15 do 30 sekund.

Primeri vaj, ki jih izvajamo za gibljivost:
•       Globok predklon
•       Most
•       Špaga
•       Kroženje uda v sklepu