Vzdržljivost je sposobnost, pri kateri lahko opravljamo določeno aktivnost dlje časa, s tem da zaradi utrujenosti ne prekinjamo aktivnosti ali bistveno znižujemo njeno intenzivnost. Vzdržljivost je odpornost proti utrujenosti.Vzdržljivost posameznika najlažje izmerimo s časom, ki ga potrebuje za izvedbo določene naloge, najbolj pogost test je Cooperjev test, katerega vsi poznamo iz šole. Vzdržljivost spada med tiste gibalne sposobnosti človeka, ki so v največji meri povezane z njegovim zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo njegovega življenja.

Negativne posledice slabe vzdržljivosti:
•       Hitrejša utrujenost ob telesni ali tudi mentalni dejavnosti
•       Potreben daljši počitek za regeneracijo po naporu
•       Težje prenašanje vsakdanjih naporov
•       Slabše toleriranje stresa okolja

Z vadbo vzdržljivosti najbolj od vseh vadb vplivamo na svoje splošne človekove lastnosti, ki nam pridejo prav v vsakdanjem življenju… vztrajnost, nepopustljivost, delavnost, doseganje oddaljenejših ciljev…

Vaje za vzdržljivost:
•       Daljši teki
•       Kros
•       Cooperjev test